Case: Dow Chemicals

dowchemicals

InfinITy ondersteunt implementatie SAP APO demand and supply planning bij wereldwijd chemiebedrijf.

Om sneller en efficiënter te kunnen plannen wilde het op één na grootste chemiebedrijf ter wereld met vestigingen verspreid over alle werelddelen in 2016 en 2017 het planningsproces binnen alle divisies van het bedrijf gelijktrekken. Met het oog hierop heeft het bedrijf ervoor gekozen om SAP APO globaal te implementeren. InfinITy heeft een belangrijke rol gespeeld bij deze implementatie binnen de polyurethaan business unit.

De hoofdlocatie voor de werkzaamheden was Terneuzen, de grootste productiesite naast die in Freeport (VS)

Het project

Bij een aantal divisies binnen het bedrijf draaide de planning al op SAP APO. Andere divisies, waaronder de polyurethaan business werkten nog met Excel en andere tools. Dit zorgde voor veel handmatig werk en beperkt inzicht in demand en supply. Tijdens het eerste deel van het project werd de standaard template geïmplementeerd. Het tweede deel van het project bestond uit het dichten van de business-specifieke “gaps” om zo tot een perfect passende plannings-oplossing te komen voor de polyurethaan business.

Doelstelling

De doelstelling van het project was om de planning binnen alle divisies van het bedrijf gelijk te trekken naar een common plannings-platform. Daarnaast wilden ze sneller visibility krijgen over de hele supply chain, de veranderingen binnen demand en supply en de impact op raw materials. Op deze manier kan er efficiënter gewerkt worden met kosten, tijd- en resourcebesparingen als resultaat.

De uiteindelijke globale implementatie van SAP APO binnen alle divisies zal eind 2017 afgerond worden.

De rol van InfinITy

InfinITy was voor de business het eerste aanspreekpunt. InfinITy leverde hier support en was verantwoordelijk voor het oplossen van vraagstukken. Voor het IT-gedeelte van het project begeleidden de consultants van InfinITy samen met de Amerikaanse IT-afdeling en twee externe specialisten de implementatie van SAP APO. Naast de implementatie en het leveren van support heeft InfinITy ook generieke trainingen in SAP APO demand en supply planning aan planners gegeven. Dit deden we ook bij andere locaties waaronder die in Shanghai.

Resultaat

Uiteindelijk heeft InfinITy er samen met de andere betrokkenen voor gezorgd dat de implementatie van SAP APO voor de polyurethaan business binnen de gestelde tijdsplanning is bereikt. De “gaps” vanuit de template tot een passende planning oplossing zijn gedicht en de planners zijn getraind in het werken met SAP APO. Het chemiebedrijf heeft nu meer visibility over de demand en supply en kan zo sneller en efficiënter plannen. InfinITy zal nog ondersteuning blijven leveren tot de volledige implementatie is afgerond.